Onze Disclaimer

C-Donk besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.c-donk.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. C-Donk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze site. Dit geldt ook voor sites waar naar wordt verwezen.

Privacy

De via deze site binnengekomen e-mail wordt vertrouwelijk behandeld door C-Donk. De persoonsgegevens die u opgeeft, worden uitsluitend voor het doel gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Copyright

C-Donk behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van C-Donk verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van C-Donk openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.