BELEIDSVERKLARING

De directie van C-Donk Glasvezeltechniek B.V. streeft naar een optimale bedrijfsvoering, waarbij het voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever en het leveren van kwaliteit de hoogste prioriteiten hebben. Om deze doelstelling te realiseren heeft C-Donk Glasvezeltechniek B.V. een managementsysteem in de organisatie geïntegreerd dat in overeenstemming is met ISO9001:2015.

Strategische doelstellingen

Sinds de oprichting is C-Donk Glasvezeltechniek b.v. uitgegroeid tot een kwalitatief hoogwaardig, landelijk opererende organisatie op het gebied van glasvezeltechnieken.

C-Donk Glasvezeltechniek b.v. is ISO9001:2008 (vanaf eind april 2018 ISO9001:2015) en VCA* 2008/5.1 gecertificeerd. Het beleid van C-Donk Glasvezeltechniek b.v. is er dan ook op gericht om kwaliteit-, arbo- en milieuzorg op een zeer hoog peil te brengen en structureel te blijven werken aan permanente verbetering. Om dit in de praktijk te brengen heeft C-Donk Glasvezeltechniek b.v. een missie vastgelegd.

Missie

Door een kwalitatief goed product te combineren met uitstekend opgeleide en gemotiveerde medewerkers onderscheidt C-Donk Glasvezeltechniek b.v. zich van andere aanbieders. Een langdurig partnership ontstaat alleen door kwaliteit te combineren met een eerlijke prijs waarbij betrouwbaarheid en integriteit essentieel zijn. C-Donk Glasvezeltechniek b.v. streeft naar kwalitatief hoogwaardige operationele werkzaamheden op het gebied van de glasvezeltechniek. Deze worden dan ook uitgevoerd door gemotiveerd en deskundige medewerkers welke gebruik maken van efficiënte, doelgerichte middelen.

Kwaliteit

Iedere taak wordt zoveel mogelijk klantgericht georganiseerd, waarbij de grootste aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van fouten. De directie ziet bij de toewijzing van taken erop toe dat alle medewerkers beschikken over de benodigde kennis, gegevens en middelen om optimaal en efficiënt te kunnen functioneren.

Alle medewerkers worden betrokken bij het streven naar verbetering op het gebied van bedrijfsprocessen, veiligheid, gezondheid en milieu. Zij worden gemotiveerd om verbeteringen in processen en methodes te bewerkstelligen. Hiertoe worden de medewerkers opgeleid in principes en methodes van verbetering waar dat mogelijk is. Verschillende methodes van monitoring en meting worden gebruikt om weer te geven in hoeverre de kwaliteitsdoelstellingen zijn behaald.

In onze strategie en het kwaliteitsactieplan worden de doelstellingen genoemd die ons beleid verder uitwerken. Tijdens de beoordeling door de directie wordt bepaald of de doelstellingen zijn gerealiseerd of dat bijstelling noodzakelijk is.